NIEUWS: Prosano stopt, sportmedisch centrum gaat door. Lees meer.

 

Voor veel organisaties vormen de medewerkers het grootste kapitaal. Maar is het een kapitaal met een optimaal rendement? Met andere woorden: zijn de medewerkers optimaal inzetbaar en ook gezond, betrokken en productief?

Prosano ontwikkelde de methode ‘De Fitte Organisatie’. Deze methode helpt om het potentieel van de organisatie optimaal te benutten. De focus is gericht op gezondheid. De eerste stap naar een gezonde, fitte organisatie is een organisatie zonder onnodig verzuim. Echter, gezondheidsmanagement gaat verder dan het aanscherpen van afspraken rond verzuim. Bij gezondheidsmanagement wordt, naast ziekte en correctieve acties, ook gekeken naar gezondheid en preventie.

ProSano Bedrijven: het loket naar bedrijfsgezondheid. Een gevarieerde dienstverlening wordt aangeboden, zoals arbo-dienstverlening, preventieve zorgdiensten, lifestyle activiteiten, re-integratietrajecten, keuringen, de modernste verzuimsoftware en expertise en steun en begeleiding voor uw organisatie met het Service Punt Verzuim & Herstel.

 

      

Snel naar...    

Contact...

 

 

T: 0115-677128
M: info@prosano.nl

>> Meer contactgegevens 

       Realisatie: TiDi Graphics
  SLUITEN
  Prosano stopt, sportmedisch centrum gaat door

  In 2019 gaan de sportgeneeskundige spreekuren en onderzoeken van Prosano Sport & Bewegen door onder ZorgSaam als Sportmedisch centrum ZorgSaam.

  Ook in het Sportmedisch centrum ZorgSaam staat onze sportarts voor u klaar. Dit in nauwe samenwerking met andere zorgprofessionals, zoals de podoloog. De diensten en de locaties blijven ongewijzigd. In Bodyline Terneuzen vinden de spreekuren en onderzoeken plaats. In ziekenhuislocatie De Honte houdt de sportarts samen met de orthopeed en sportfysiotherapeut het gezamenlijke sportspreekuur. Lees vanaf 1 januari 2019 meer op de ZorgSaam website.

  Prosano is een dochteronderneming van ZorgSaam en bestaat momenteel uit drie onderdelen. De sportgeneeskunde gaat dus door, maar we stoppen met de andere onderdelen: Prosano Bedrijven en Prosano Riant & Lifestyle. Door het huidige aanbod in combinatie met vereisten vanuit wet- en regelgeving is het voor een kleine organisatie als Prosano erg lastig om de kwaliteit en de continuïteit volledig te garanderen.