De Fitte Organisatie

Onderzoek wijst uit dat 90% van de werkgevers in Nederland ziekteverzuim als één van de grootste bedrijfsrisico’s ziet. Dit is niet zo verwonderlijk. De wijzigingen in de sociale zekerheid, zoals de loondoorbetalingsverplichting van twee jaar en de overgang van WAO naar WIA, vergroten de financiële risico’s van ziekteverzuim fors.

Toch zijn er nog veel bedrijven die zich beperken tot reactief ziekteverzuimbeleid. Vaak lijkt dit op 'brandjes blussen'. Door de toenemende vergrijzing en de politieke beslissing dat medewerkers langer moeten blijven werken zal het doorgaan met alleen reageren op arbeidsongeschiktheid op termijn leiden tot ernstige problemen. Maar hoe kunnen effectieve maatregelen er voor zorgen dan niet alleen verzuim wordt voorkomen, maar dat er ook voor wordt gezorgd dat medewerkers langer, met plezier, en zoveel mogelijk zonder gezondheidsproblemen, kunnen blijven werken.

Finland is al ruim twintig jaar actief aan de slag met het thema 'vergrijzing'. De overheid heeft duidelijke lijnen uitgezet om praktisch om te gaan met dit maatschappelijk gegeven. De Finnen hebben onderzocht wat een effectieve manier is om de verwachte vergrijzingvraagstukken aan te pakken.

WAI

De WorkAbility Index (WAI) is een online vragenlijst waarmee medewerkers en werkgever aan de slag kunnen gaan om het fysieke, psychische en sociale arbeidsvermogen positief te beïnvloeden. Dat is een voorwaarde gebleken om medewerkers een levenlang inzetbaar te houden. De WAI kent een aantal vragenblokken om het arbeidsvermogen van individuen en organisaties in kaart te brengen. Het doel is uitval en arbeidsongeschiktheid te voorkomen door motivatie en inzetbaarheid te bevorderen. Het is als het ware een peilstokje en geeft aan hoe afdelingen of bedrijven ervoor staan. Het resultaat kan ook in individuele gesprekken tussen medewerker en leidinggevende aan de orde komen. Het instrument is de basis voor werken aan motivatie en betrokkenheid! Naar aanleiding van de score in de WAI krijgt de medewerker een persoonlijk advies en de werkgever ontvangt een geanonimiseerde managementrapportage. 

Daarna kan u als werkgever de keuze maken om individuele of groepsinterventies te starten. Gezondheidsmanagement wordt zo een continu streven naar vitaliteit en ontstaat door te investeren in zowel persoonsgebonden als in organisatiegebonden aspecten.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd? U kan ons vrijblijvend voor een toelichtend gesprek uitnodigen. Vul hier uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

Realisatie: TiDi Graphics