2015 Onderzoek Zorggebruik en Arbeidsfysiotherapie

IZZ B.V., gevestigd te Apeldoorn, en ProSano, gevestigd Zeeuws-Vlaanderen, zetten gezamenlijk het onderzoek Zorggebruik & Arbeidsfysiotherapie op. Het doel van de pilot is om gedurende één jaar te onderzoeken of het toepassen van het protocol Arbeidsfysiotherapie bij medewerkers van Zorgsaam Zeeuws-Vlaanderen en andere zorginstellingen in Zeeuws-Vlaanderen leidt tot sneller herstel, een beter werkvermogen en het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers. Na één jaar worden de resultaten gegenereerd uit de gegevens van het zorggebruik en uit de resultaten van de WerkVermogensMonitor.

Vanuit werkgeversperspectief wordt gekeken of het werkvermogen gedurende de projectperiode bij de deelnemer veranderd is. Vanuit Stichting IZZ perspectief is het belangrijk of het zorggebruik m.b.t. fysieke klachten veranderd is. En vanuit de werknemer wordt getoetst of het project bijgedragen heeft aan zijn/haar werkplezier, zijn/haar productiviteit en zijn/haar vitaliteit (= gezondheid, energie & motivatie).

 100_plaatje_workability_test.jpg

Beste medewerker,

We stellen het zeer op prijs dat u besloten heeft om mee te doen aan dit onderzoek. Het onderzoek wordt landelijk in vijf ziekenhuizen uitgezet. De bedrijfs-/arbeidsfysiotherapeut werkt voor het onderzoek via een vast begeleidingsprotocol.

Fases:

  • Invullen WerkVermogensMonitor (WVM) door u
  • Intake Bedrijfsfysiotherapie en Aanvullend onderzoek
  • Verslaglegging intake
  • Uitvoeren acties
  • Evaluatie 3 maanden na het invullen van de WVM door de bedrijfsfysiotherapeut

Door het invullen van de WerkVermogensMonitor wordt er gemeten binnen bepaalde thema's om te weten hoe u het best op weg geholpen kunt worden. De resultaten van de WerkVermogensMonitor helpen te focussen op prioriteiten die te maken hebben met het verbeteren van het werkvermogen en vitaliteit.

De kracht van de WerkVermogensMonitor is dat u zelf uw eigen situatie weergeeft. U wordt geholpen om nog prettiger, nog langer, gezonder en om anders te werken. U behoudt op deze wijze de volledige controle. 

U heeft van de bedrijfsfysiotherapeut na aanmelding bedrijfsfysiotherapie een code ontvangen die u kan gebruiken bij het invullen van de WerkVermogensMonitor. Na het invullen van de WVM hoop ik u snel te ontmoeten op de intake bedrijfsfysiotherapie.

Start hier de WerkVermogensMonitor

Realisatie: TiDi Graphics
SLUITEN
Prosano stopt, sportmedisch centrum gaat door

In 2019 gaan de sportgeneeskundige spreekuren en onderzoeken van Prosano Sport & Bewegen door onder ZorgSaam als Sportmedisch centrum ZorgSaam.

Ook in het Sportmedisch centrum ZorgSaam staat onze sportarts voor u klaar. Dit in nauwe samenwerking met andere zorgprofessionals, zoals de podoloog. De diensten en de locaties blijven ongewijzigd. In Bodyline Terneuzen vinden de spreekuren en onderzoeken plaats. In ziekenhuislocatie De Honte houdt de sportarts samen met de orthopeed en sportfysiotherapeut het gezamenlijke sportspreekuur. Lees vanaf 1 januari 2019 meer op de ZorgSaam website.

Prosano is een dochteronderneming van ZorgSaam en bestaat momenteel uit drie onderdelen. De sportgeneeskunde gaat dus door, maar we stoppen met de andere onderdelen: Prosano Bedrijven en Prosano Riant & Lifestyle. Door het huidige aanbod in combinatie met vereisten vanuit wet- en regelgeving is het voor een kleine organisatie als Prosano erg lastig om de kwaliteit en de continuïteit volledig te garanderen.