Coachingsspreekuur

Iedereen loopt wel eens met vragen en zorgen rond zoals:

 • Waarom loop ik vast als dit zo doorgaat?
 • Waarom heb ik het zo druk?
 • Snapt mijn leidinggevende niet dat het anders moet?
 • Hoe kan ik dit zonder angst of boosheid bespreekbaar maken?
 • Ik ben niet ziek, maar waarom heb ik wel de behoefte mij ziek te melden?

Medewerkers worstelen wel eens met vragen en problemen op het gebied van werk en de werk-privé balans, die ze niet kunnen of willen bespreken met hun leidinggevende. Sommige medewerkers nemen hierover contact op met de bedrijfsarts, anderen wachten af en een deel komt ongewild en onterecht in de ziektewet. Het coachingsspreekuur biedt deze mensen een nieuwe mogelijkheid.

Het spreekuur is voor:

 • Medewerkers met een probleem en die alleen verzuim nog als oplossing zien omdat ze zich onveilig voelen door schaamte of angst.
 • Medewerkers die in disbalans zijn of dreigen te komen.
 • Medewerkers die behoefte hebben aan een gesprek over werk en/of de werk-privé balans met een onafhankelijke derde.

Spreekuur vrij toegankelijk voor medewerkers van ZorgSaam
Alle medewerkers kunnen nu terecht bij een ervaren deskundige op het gebied van werk, organisatie en de werk-privé balans. De coach kijkt samen met de medewerker wat nodig is om tot een oplossing te komen. Primair zal de coach de medewerker handvatten bieden om het ervaren probleem met de leidinggevende te bespreken. Indien de medewerker daar hulp bij nodig heeft, kan er naar een driegesprek (leidinggevende, coach en medewerker) toegewerkt worden. In sommige situaties, bijvoorbeeld privé problematiek die de medewerker niet wil of kan delen met de leidinggevende, biedt de coach handvatten die er toe leiden dat de medewerker het probleem zelf op kan lossen, meer coaching krijgt of kan er verwijzing plaatsvinden naar andere deskundigen. Daarnaast kan de coach indien gewenst samen met de medewerker de bedrijfsarts inschakelen. Het spreekuur wordt gehouden door gekwalificeerde coaches. ProSano beschikt over coach-counselors met een grote diversiteit aan expertises. De coach is laagdrempelig en voor alle medewerkers bereikbaar. Ook kan de leidinggevende een medewerker doorverwijzen naar een coach. Dit gebeurt dan in situaties waarin nu nog verwezen wordt naar bedrijfsmaatschappelijk werk. Het gesprek vindt plaats op een door coach en medewerker samen gekozen locatie, bijv. een ziekenhuislocatie, wijkgebouw of in één van de coachingspraktijken.

Doelen

 • Preventie (voorkomen van langdurige problematiek)
 • Verhoging van het gevoel van welbevinden
 • Voorkomen van onnodig uitval door ziekteverzuim

Hoe vind ik een coach die bij mij past?
ProSano heeft verschillende coaches. Aan de hand van uw eerste vraag wordt aan de hand van beschikbaarheid en reisafstand contact gelegd met één van de coaches. De coach belt u na werktijd en maakt met u een afspraak die bijna altijd binnen een week plaats kan vinden.

Aanvraagformulier

Klik hier om u aan te melden voor het coaching.

Realisatie: TiDi Graphics