Health Check of Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Een Health Check of Preventief Medisch Onderzoek (PMO) wordt vaak uitgevoerd als deel van het verzuimbeleid binnen uw bedrijf. Dit deskundig medisch onderzoek brengt de algemene gezondheid van uw medewerkers, met bijbehorende risico’s, in kaart. Hier kunt u als werkgever op inspringen om zo de gezondheidstoestand van uw medewerkers te behouden of verbeteren.

Ziekteverzuim voorkomen

Ziekteverzuim kan uw bedrijf veel schade toebrengen. Stress, overgewicht, slechte leef- en eetgewoontes en houding- en bewegingsproblematiek zijn de belangrijkste oorzaken van gezondheidsproblemen. Met dit onderzoek worden die tijdig in kaart gebracht. Als werkgever kunt u hier bepaalde maatregelen tegen nemen en zo (langdurig) ziekteverzuim voorkomen.

Meenemen naar de Health Check

  • Identiteitsbewijs;
  • Ingevulde vragenlijst;
  • Schoon potje urine.

Inhoud Health Check

  • Bespreking vragenlijst;
  • Lichamelijk onderzoek;
  • Biometrisch onderzoek (urine, oogtest, gehoortest en bloeddruk);
  • Standaard of uitgebreid bloed- en urineonderzoek;
  • De Health Check kan worden uitgebreid met een rust ECG, inspanning ECG en specifieke bloedparameters (zoals PSA, HbA1c, etc.).

Wat is het verschil tussen standaard of uitgebreid bloedonderzoek?

In het standaard onderzoek wordt uw bloed en urine onderzocht op glucose en eiwit. In het bloedonderzoek zit cholesterol, triglyceriden (vetgehalte), glucose (suiker), creatinine (nierfunctie), leucocyten (witte bloedcellen) en hemoglobine (rode bloedcellen). In het uitgebreide bloedonderzoek wordt u ook getest op HDL cholesterol, LDL cholesterol, leverfuncties: ASAT, ALAT en Gamma-GT, schildklierfuncties: TSH/vrij-T4 en het totale bloedbeeld.

Na het onderzoek

Van elke onderzochte medewerker ontvangt u als werkgever een persoonlijk Health Check rapport. Aan de hand van dit rapport kunt u maatregelen nemen of aanbevelingen geven waarmee de gezondheidsrisico’s van uw medewerker teruggedrongen kunnen worden. Zo voorkomt u (langdurig) verzuim in uw bedrijf.

Tarieven

Neem contact met ons op om meer te weten over de tarieven van onze keuringen.

Aanvraagformulier

Klik hier om aan te melden voor een health check.


<< terug naar overzicht keuringen

Realisatie: TiDi Graphics