Rijbewijskeuring groot rijbewijs

Om een voertuig te mogen besturen, moet u voldoen aan een aantal eisen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Examenkandidaten groot rijbewijs

Om examen te kunnen doen voor de vrachtauto (categorie C), de bus (categorie D) of aanhanger (CE/DE) dient u een medische keuring te ondergaan. De arts geeft een Geneeskundige Verklaring af, die u samen met de Eigen Verklaring opstuurt naar het CBR om het rijbewijs aan te vragen.

Verlenging groot rijbewijs

Ook voor het verlengen van het groot rijbewijs (categorie C, D, CE en DE) dient u een medische keuring te ondergaan. Deze keuring vindt elke vijf jaar plaats. Aan de hand van het Geneeskundige Verslag bepaalt het CBR of uw rijbewijs weer voor een periode van vijf jaar wordt verlengd.

Eigen Verklaring

Met de Eigen Verklaring geeft u uitleg over uw gezondheidssituatie. De Eigen Verklaring CBR is verkrijgbaar op het gemeentehuis.

Meenemen naar de keuring

 • Uw huidige rijbewijs of anders een ander identiteitsbewijs;
 • Eigen Verklaring;
 • Eventuele medicijnenlijst;
 • Eventuele bril/contactlenzen (neem van contactlenzen ook de sterkte mee).

Inhoud keuring

 • Gesprek over algemene gezondheid;
 • Oogonderzoek;
 • Bloeddruk- en polsmeting;
 • Urine- of bloedsuikertest;
 • Oriënterend lichamelijk/psychisch onderzoek;
 • Eventueel kan aanvullend onderzoek volgen.

Na de keuring

De Eigen Verklaring wordt als deel van het Geneeskundig Verslag door u naar het CBR gestuurd. Als het Geneeskundig Verslag daartoe aanleiding geeft, kan het CBR besluiten dat aanvullend onderzoek door een specialist nodig is. Ook kunt u worden gevraagd een rijtest af te leggen bij een deskundige van het CBR. Dit kan de wachttijd laten oplopen tot wel 4 maanden. Begin daarom op tijd met de keuring!

Beslissing CBR

Het CBR deelt per brief mee of u geschikt bent bevonden om deel te nemen aan het verkeer. Deze beslissing geeft het CBR ook meteen door aan het RDW. Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. U bent geschikt bevonden.
 2. U bent deels geschikt bevonden; uw rijbewijs krijgt beperkende bepalingen opgelegd.
 3. U bent ongeschikt bevonden.

Tarieven

Neem contact met ons op om meer te weten over de tarieven van onze keuringen.

Aanvraagformulier

Klik hier om aan te melden voor een rijbewijskeuring groot rijbewijs.


<< terug naar overzicht keuringen

Realisatie: TiDi Graphics