Rijbewijskeuring voor 70+

Om een voertuig te mogen besturen, moet u voldoen aan een aantal eisen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid.

70-plussers

Houders van een rijbewijs (B, C, D of E) boven de 70 jaar, zijn verplicht zich elke vijf jaar te laten keuren. Het CBR beslist vervolgens of uw rijbewijs wordt verlengd. Ook aanvragers van een rijbewijs (B, C, D of E) moeten gekeurd worden. Let op: als u tussen de 60 en 65 jaar bent, krijgt u een nieuw rijbewijs dat geldig is tot u 70 jaar bent. Bent u ouder dan 65, dan krijgt u een rijbewijs dat maximaal vijf jaar geldig is.

Bij een gewijzigde gezondheidstoestand

Bent u ouder dan 70 jaar, is uw rijbewijs nog geldig, maar is uw gezondheidstoestand gewijzigd? Dan bent u verplicht dit te melden. Hiervoor moet u een Eigen Verklaring overleggen aan het CBR, met daarop een aantekening van de keurend arts.

Eigen Verklaring

Met de Eigen Verklaring geeft u uitleg over uw gezondheidssituatie. De Eigen Verklaring CBR is verkrijgbaar op het gemeentehuis.

Meenemen naar de keuring

 • Uw huidige rijbewijs of anders een ander identiteitsbewijs;
 • Eigen Verklaring;
 • Eventuele medicijnenlijst;
 • Eventuele bril/contactlenzen (neem van contactlenzen ook de sterkte mee).

Inhoud keuring

 • Gesprek over algemene gezondheid;
 • Oogonderzoek;
 • Bloeddruk- en polsmeting;
 • Urine- of bloedsuikertest;
 • Oriënterend lichamelijk/psychisch onderzoek;
 • Eventueel kan aanvullend onderzoek volgen.

Na de keuring

De Eigen Verklaring wordt als deel van het Geneeskundig Verslag door u naar het CBR gestuurd. Als het Geneeskundig Verslag daartoe aanleiding geeft, kan het CBR besluiten dat aanvullend onderzoek door een specialist nodig is. Ook kunt u worden gevraagd een rijtest af te leggen bij een deskundige van het CBR. Dit kan de wachttijd laten oplopen tot wel 4 maanden. Begin daarom op tijd met de keuring!

Beslissing CBR

Het CBR deelt per brief mee of u geschikt bent bevonden om deel te nemen aan het verkeer. Deze beslissing geeft het CBR ook meteen door aan het RDW. Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. U bent geschikt bevonden.
 2. U bent deels geschikt bevonden; uw rijbewijs krijgt beperkende bepalingen opgelegd.
 3. U bent ongeschikt bevonden.

Tarieven

Neem contact met ons op om meer te weten over de tarieven van onze keuringen.

Aanvraagformulier

Klik hier om aan te melden voor rijbewijskeuring 70+.


<< terug naar overzicht keuringen

Realisatie: TiDi Graphics