Korte psychologische zorg

Overspannenheid, stress of psychische problemen van persoonlijke aard kunnen een zwaar negatieve invloed hebben op de werkprestaties. Met individuele gesprekstherapie streven we naar reïntegratie op de werkplek of het voorkomen van verzuim.

Psychologen en gecertificeerde coaches bieden vanuit ProSano Bedrijven de volgende psychologische zorg aan:

 • Analyse en onderzoek van psychische problematiek;
 • Behandeling van psychische problematiek; zowel individueel als in groepsverband;
 • Coaching;
 • Bemiddeling;
 • Trainingen voor leidinggevenden of medewerkers;
 • Bedrijfsmaatschappelijk werk kan ingezet worden.

Wanneer coaching en wanneer bedrijfsmaatschappelijk werk?


Coaching

 • Medewerkers die een probleem hebben en alleen verzuim nog als oplossing zien omdat ze zich onveilig voelen door schaamte of angst;
 • Medewerkers met ‘surmenageproblematiek’ zoals een burnout, depressie, overspannenheid;
 • Medewerkers die kampen met ernstige thuissituaties (scheiding, dood van een geliefde, geweld in het gezin);
 • Medewerkers waarbij het ontbreekt aan inzicht wat hun gedrag bij anderen veroorzaakt;
 • Medewerkers, die door arbeidsongeschiktheid hun eigen werk niet meer kunnen verrichten, maar de bal volledig bij de organisatie leggen;
 • Medewerkers in conflict met collega’s of leiding waarbij intern niet tot een goede oplossing gekomen kan worden.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

 • Conflicten of samenwerkingsproblemen met collega’s of leidinggevenden;
 • Ongewenst gedrag op het werk zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pesten;
 • Problemen in de thuissituatie (relatie, gezin, opvoeding) die het functioneren op het werk belemmeren;
 • Financiële zorgen.

Aanvraagformulier

Klik hier om een medewerker aan te melden voor begeleiding door een coach/psycholoog. 

Realisatie: TiDi Graphics