Verzuimaanpak

Uw bedrijf en uw medewerkers gezond houden, is een hele kunst. Met de inzet van ProSano Bedrijven kunt u ziekteverzuim voorkomen, de verzuimduur reduceren en re-integratietrajecten laten slagen.

ProSano is specialist in gezondheidsbeleid. Zo helpen we u graag uw beleid gezond te krijgen én te houden, en begeleiden we, indien gewenst, uw zieke medewerker terug naar de werkvloer. ProSano vertaalt uw gezondheidsbeleid in een plan van aanpak voor verzuim en re-integratie. Op management- en caseniveau. Daarnaast bieden we onze administratieve verzuimtool Pre-act aan, waarmee u gemakkelijk een persoonlijk dossier van uw medewerker opbouwt dat u ook herinnert aan de verplichte activiteiten uit de Wet Verbetering Poortwachter. 

ProSano adviseert bij:

  • het inrichten van uw verzuimbeleid;
  • deskundige ondersteuning bij uw verzuimmanagement;
  • optimaliseren van uw personeelsbeleid;
  • werken met een persoonlijk plan van aanpak per zieke medewerker;
  • integrale aanpak: de verzuimregisseur voert de regie tussen de leidinggevende, werknemer, Arbo-deskundigen en UWV;
  • geautomatiseerde verzuimbeheertools voor de administratieve verwerking van ziekmeldingen en dossieropbouw.

Met de inzet van ProSano realiseert u:

  • een significante daling van het ziekteverzuim;
  • verbeterde productiviteit vanwege een verbeterde vitaliteit;
  • een goede invulling van uw werkgeverschap, met de juiste aandacht en hulp voor uw zieke medewerkers (geheel volgens het beoordelingskader van het UWV);
  • een vermindering van uw schadelast bij een overgang naar het Eigen Risico Dragerschap.

ProSano Bedrijven heeft meerdere deskundigen die u kunnen ondersteunen bij het voorkomen en reduceren van verzuim: een bedrijfsarts, bedrijfsfysiotherapeuten, A&O psychologen, bedrijfsmaatschappelijk werk, coaches, arbeidsdeskundigen, verzuim- en arbeidadviseurs, bedrijfstraumaopvangteam met een 24/7 bereikbaarheid en HRM-advisering.

Meer informatie

Klik hier om contact op te nemen met ProSano Bedrijven voor meer informatie over verzuimaanpak.

Verzuimregistratie

U kunt hier inloggen voor ProSano's verzuimregistratie.

Realisatie: TiDi Graphics