Verzuimaanpak

Uw bedrijf en uw medewerkers gezond houden, is een hele kunst. Met de inzet van ProSano Bedrijven kunt u ziekteverzuim voorkomen, de verzuimduur reduceren en re-integratietrajecten laten slagen.

ProSano is specialist in gezondheidsbeleid. Zo helpen we u graag uw beleid gezond te krijgen én te houden, en begeleiden we, indien gewenst, uw zieke medewerker terug naar de werkvloer. ProSano vertaalt uw gezondheidsbeleid in een plan van aanpak voor verzuim en re-integratie. Op management- en caseniveau. Daarnaast bieden we onze administratieve verzuimtool Pre-act aan, waarmee u gemakkelijk een persoonlijk dossier van uw medewerker opbouwt dat u ook herinnert aan de verplichte activiteiten uit de Wet Verbetering Poortwachter. 

ProSano adviseert bij:

  • het inrichten van uw verzuimbeleid;
  • deskundige ondersteuning bij uw verzuimmanagement;
  • optimaliseren van uw personeelsbeleid;
  • werken met een persoonlijk plan van aanpak per zieke medewerker;
  • integrale aanpak: de verzuimregisseur voert de regie tussen de leidinggevende, werknemer, Arbo-deskundigen en UWV;
  • geautomatiseerde verzuimbeheertools voor de administratieve verwerking van ziekmeldingen en dossieropbouw.

Met de inzet van ProSano realiseert u:

  • een significante daling van het ziekteverzuim;
  • verbeterde productiviteit vanwege een verbeterde vitaliteit;
  • een goede invulling van uw werkgeverschap, met de juiste aandacht en hulp voor uw zieke medewerkers (geheel volgens het beoordelingskader van het UWV);
  • een vermindering van uw schadelast bij een overgang naar het Eigen Risico Dragerschap.

ProSano Bedrijven heeft meerdere deskundigen die u kunnen ondersteunen bij het voorkomen en reduceren van verzuim: een bedrijfsarts, bedrijfsfysiotherapeuten, A&O psychologen, bedrijfsmaatschappelijk werk, coaches, arbeidsdeskundigen, verzuim- en arbeidadviseurs, bedrijfstraumaopvangteam met een 24/7 bereikbaarheid en HRM-advisering.

Meer informatie

Klik hier om contact op te nemen met ProSano Bedrijven voor meer informatie over verzuimaanpak.

Verzuimregistratie

U kunt hier inloggen voor ProSano's verzuimregistratie.

Realisatie: TiDi Graphics
SLUITEN
Prosano stopt, sportmedisch centrum gaat door

In 2019 gaan de sportgeneeskundige spreekuren en onderzoeken van Prosano Sport & Bewegen door onder ZorgSaam als Sportmedisch centrum ZorgSaam.

Ook in het Sportmedisch centrum ZorgSaam staat onze sportarts voor u klaar. Dit in nauwe samenwerking met andere zorgprofessionals, zoals de podoloog. De diensten en de locaties blijven ongewijzigd. In Bodyline Terneuzen vinden de spreekuren en onderzoeken plaats. In ziekenhuislocatie De Honte houdt de sportarts samen met de orthopeed en sportfysiotherapeut het gezamenlijke sportspreekuur. Lees vanaf 1 januari 2019 meer op de ZorgSaam website.

Prosano is een dochteronderneming van ZorgSaam en bestaat momenteel uit drie onderdelen. De sportgeneeskunde gaat dus door, maar we stoppen met de andere onderdelen: Prosano Bedrijven en Prosano Riant & Lifestyle. Door het huidige aanbod in combinatie met vereisten vanuit wet- en regelgeving is het voor een kleine organisatie als Prosano erg lastig om de kwaliteit en de continuïteit volledig te garanderen.